Muutos neuvottelut yt

Yhteistoiminta ja muutosneuvottelut > Työsuhdeopas > ERTO

Ennen irtisanomisia, lomautuksia, osa-aikaistamisia ja olennaisia työsopimusmuutoksia käydään yt-neuvotteluiden sijaan muutosneuvottelut.

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Sitä sovelletaan vanhan lain tavoin vähintään 20 työntekijän yrityksiin. Vanhassa vuoden 2007 yhteistoimintalaissa yt-neuvotteluilla tarkoitettiin henkilöstön vähentämiseen tähtääviä neuvotteluita, mikä antoi koko yhteistoimintalaille negatiivisen sävyn. Uudessa laissa termejä on muutettu. Ennen irtisanomisia, lomautuksia, osa-aikaistamisia ja olennaisia työsopimusmuutoksia käydään yt-neuvotteluiden sijaan muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut vastaavat siis vanhan lain mukaisia työvoiman käytön vähentämistä (irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset) koskevia yt-neuvotteluita.

YT-neuvottelut ovat nyt muutosneuvottelut – YTK-Yhdistys

Muutosneuvotteluiden kulku > Yhteistoiminta ja muutosneuvottelut > Työsuhdeopas > ERTO

Muutosneuvottelut on aloitettava, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen, osa …

Muutosneuvottelut on aloitettava, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuoliseen muuttamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Olennaista on, että neuvottelut käydään loppuun ennen kuin työnantaja tekee päätöksen asiassa.

Työpaikan muutostilanteita koskevat muutosneuvottelut

YT-neuvottelut ovat nyt muutosneuvottelut – YTK-Yhdistys

YT-neuvottelut ovat nykyään muutosneuvottelut. Mitä tulee tietää ja huomioida muutosneuvotteluissa? Lue YTK-Yhdistyksen tietopankista!

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 2022 alussa. YT-neuvottelut ovat nykyään muutosneuvottelut. Mitä tulee tietää ja huomioida muutosneuvotteluissa? Lue YTK-Yhdistyksen tietopankista!

Yt-neuvottelut – Palvelualojen ammattiliitto PAM

Työpaikan muutostilanteita koskevat muutosneuvottelut | Omaluottamusmies

Neuvotteluvelvoitteesta käytetään uudessa laissa nimitystä muutosneuvottelut. Koska työnantajan velvollisuudet kuitenkin vaihtelevat uudessa laissa paikoittain …

Uudessa yhteistoimintalaissa työnantajan neuvotteluvelvoitteet irtisanomisia ja lomauttamisia sekä muita henkilöstövaikutuksia aiheuttavia muutoksia koskien on…

Uusi yt-laki – mitä muutoksia se toi? – Docue

Yt-neuvottelut – Palvelualojen ammattiliitto PAM

Yt-laki muuttui 1.1.2022 ja sen myötä työnantajan on käynnistettävä nk. muutosneuvottelut, jos työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän irtisanomista …

PAM on palvelualojen työntekijöiden ammattiliitto. Autamme työsuhteen ongelmissa ja kysymyksissä. Jäsenyyteen kuuluu myös työttömyyskassan jäsenyys.

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key – esimiesliitto

Uusi yt-laki – mitä muutoksia se toi? | Docue

Muutosneuvottelut (eli yt-neuvottelut); sekä; Henkilöstön hallintoedustus (eli henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa). 1. Jatkuva vuoropuhelu – uusi …

Uusi yhteistoimintalaki astui voimaan vuoden 2022 alussa. Lue tästä, mitä muutoksia se toi. | Yt laki muutos | Yt laki uudistus

Muutosneuvottelut uudessa YT-laissa – HR Legal Services

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) … Jos työsuhteessa olevan henkilöstön määrä yrityksessä on säännöllisesti vähintään 20, työnantajan tulee noudattaa …

Muutosneuvottelut – Suomen Ekonomit

Muutosneuvottelut uudessa YT-laissa – kaikki muutosneuvotteluista

YT-laki uudistui vuoden 2022 alusta. YT-neuvottelut tunnetaan uudessa laissa nimellä muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen perusperiaatteet säilyivät …

YT-neuvottelut ovat nykyään muutosneuvottelut. Mikä on muuttunut? Lue blogistamme kaikki uusista muutosneuvotteluista.

Yt-neuvottelut ovat nyt muutosneuvottelut – Talouselämä

Muutosneuvottelut – Suomen Ekonomit

7 päivää sitten — Jäsenille tukea muutosneuvotteluihin (ent. yt-neuvotteluihin). Saat meiltä monenlaisia palveluita yt-tilanteessa, ennen muutosneuvotteluja …

Yt-neuvottelut ovat nyt muutosneuvottelut – näin työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet paranivat | Talouselämä

1.2.2022 — Muutosneuvotteluilla viitataan kahdenlaisiin neuvotteluihin, aivan kuten tähän asti yt-neuvotteluillakin on viitattu: niihin, jotka tähtäävät …

Vuodenvaihteessa voimaan tullut lakiuudistus muutti sanan, jolla väenvähennyksiin johtavista neuvotteluista puhutaan. Se on kuitenkin vain yksi osa pakettia.

Keywords: muutos neuvottelut yt